• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Lær Regnskap 2

Lær regnskap 2 passer for de som har kommet litt videre i regnskapsfaget, og forutsetter at innføringsboka Lær regnskap 1 er gjennomgått. Bokføringsregler, kalkulasjon, avstemminger og oppstillingsplaner etter regnskapsloven blir behandlet. Likeså regnskap i ansvarlige selskaper og aksjeselskaper. 

Her kan du lese mer om den første boken som er innføring i regnskap: Lær regnskap 1

Innhold

1. Bokføringsregler
2. Mer om beregning av kostnader
3. Kalkulasjon og nøkkeltall
4. Avstemminger og kontroll
5. Ansvarlige selskaper
6. Aksjeselskaper
7. Tabellarisk oppgjør
8. Oppstillingsplaner
9. Sammenhengen mellom resultat og balanse

Lær Regnskap 2

Den nye utgaven er:

  • tilpasset nye regler og begreper

  • endret med et helt nytt system for behandling av merverdiavgift

  • justert for urealistiske og foreldede tall

Kursheftet er ellers bygd opp på samme måten som den tidligere utgaven med kort enkel tekst, oppgaver til hvert kapittel og en fyldig samling av ekstraoppgaver til slutt i boken.


! Du kan også kjøpe Arbeidsbok & løsningsforslag som digitalt produkt som du laster ned.

Arbeidsbok til LR 2. 

  • Løsningsplass til elevene er utarbeidet i regneark. 

  • Kontoene er foreløpig bare presentert i debet/kredit form. I løpet av våren vil det også komme en variant med en kolonne per konto (+/- i stedet for debet/kredit) for å spare plass. 

  • Arbeidsboken omfatter både kapitteloppgaver og ekstraoppgaver   


Løsningsforslag til LR 2

  • Komplette løsninger til både kapitteloppgaver og ekstraoppgaver utarbeidet i regneark.. Foreløpig med kontoer i debet/kreditform. Kommer også i fortegnsform i løpet av våren.

Trykk her for å kjøpe digital Arbeidsbok & løsningsforslag


Våre regnskapsbøker

Kjøp bøkene her

298,-

Kjøp Lær regnskap 1

Den første boken i serien Lær regnskap tar deg gjennom det grunnleggende i regnskapsførsel.

298,-

Kjøp Lær regnskap 2

I bok 2 går du gjennom alt fra bokføringsregler til sammenhengen mellom resultat og balanse.