• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Om Arena forlag AS

Arena forlag sitter på en mengde opplæringsmateriell som er utarbeidet av forfattere med tyngde og med flere tiårs erfaring. Deres lærebøker har i lange perioder hatt en dominerende stilling innenfor bedriftsøkonomi, regnskap, salg og mye annet. Vi starter opp med Lær regnskap 1 og 2 og planlegger å videreutvikle tilbudet med mindre kurshefter innenfor for eksempel budsjettering, regnskapsanalyse, bedriftsøkonomi og salgs- og servicearbeid.