• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Lær regnskap 1

  • 298,-

Boken gir deg basiskunnskaper om regnskapsføring. Det er utviklet både hovedoppgaver og ekstraoppgaver til hvert kapittel. Til alle oppgaver er det ut

På lager.
Del

Boken gir deg basiskunnskaper om regnskapsføring. Det er utviklet både hovedoppgaver og ekstraoppgaver til hvert kapittel. 

Til alle oppgaver er det utarbeidet både arbeidsbøker og komplette løsninger i regneark. Boken med tilleggsprodukter bør kunne fungere godt både i kurs med flere deltakere og som selvstudium. 


Lær regnskap 1

Innføring

1. Til deg som skal lære regnskap
2. Bedrift og regnskap
3. Balanse og resultat
4. Kontoplaner og bilag
5. Beregning av kostnader
6  Kunder og leverandører
7. Kostnader til arbeidskraft
8. Merverdiavgift
9. Kreditnotaer og rabatter

Ekstraoppgaver

_____________

Boken (sammen med Regnskapslære 2) kommer i ny utgave i januar 2022. Eksempler på endringer:

  • Tilpasset nye regler og begreper
  • Nytt system for behandling av merverdiavgift (store endringer!)
  • Justert for urealistiske og foreldede tall

Alle endringer er hensyntatt i både arbeidsbøker og løsningsforslag. Her kan du kjøpe Arbeidsbok & løsningsforslag