• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Lær Regnskap 2

  • 298,-

Boken bygger på Lær regnskap 1 og utvikler videre kompetansen i regnskapsfaget. Det er utviklet både hovedoppgaver og ekstraoppgaver til hvert kapittel. Ti

På lager.
Del

Boken bygger på Lær regnskap 1 og utvikler videre kompetansen i regnskapsfaget. Det er utviklet både hovedoppgaver og ekstraoppgaver til hvert kapittel. Til alle oppgaver er det utarbeidet både arbeidsbøker og komplette løsninger i regneark. Boken med tilleggsprodukter bør kunne fungere godt både i kurs med flere deltakere og som selvstudium. 


Lær regnskap 2

For viderekomne

1. Bokføringsregler
2. Mer om beregning av kostnader
3. Kalkulasjon og nøkkeltall
4. Avstemminger og kontroll
5. Ansvarlige selskaper
6  Aksjeselskaper
7. Tabellarisk oppgjør
8. Oppstillingsplaner
9.  Sammenhengen mellom resultat og balanse

Ekstraoppgaver

_____________

Boken (sammen med Regnskapslære 1) kommer i ny utgave i januar 2022. Eksempler på endringer:

  • Tilpasset nye regler og begreper
  • Nytt system for behandling av merverdiavgift (store endringer!)
  • Justert for urealistiske og foreldede tall

Alle endringer er hensyntatt i både arbeidsbøker og løsningsforslag. Her kan du kjøpe Arbeidsbok & løsningsforslag