• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Til deg som skal lære deg regnskap

På dette kurset skal du lære hvordan bedriftene fører regnskap. Et hovedmål for dette læreverket er å bidra til at regnskapsopplæringen skal være mest mulig praktisk innrettet. Det innebærer at faget skal inneholde eksempler og oppgaver som i størst mulig utstrekning er lik den virkeligheten du møter i en jobbsituasjon.  

Loven krever at alle bedrifter skal føre regnskap. Regnskapet er i tillegg det viktigste grunnlaget for å styre bedriftens økonomi. Derfor er det alltid behov for regnskapskyndige personer. 

Her kan du lese mer om neste bok som tar deg til et viderekommende nivå: Lær regnskap 2

Lær regnskap 1

1. Til deg som skal lære regnskap
2. Bedrift og regnskap
3. Balanse og resultat
4. Kontoplaner og bilag
5. Beregning av kostnader
6 Kunder og leverandører
7. Kostnader for arbeidskraft
8. Merverdiavgift
9. Kreditnotaer og rabatter


Lær Regnskap 1

Den nye utgaven er:

  • tilpasset nye regler og begreper

  • endret med et helt nytt system for behandling av merverdiavgift

  • justert for urealistiske og foreldede tall

Kursheftet er ellers bygd opp på samme måten som den tidligere utgaven med kort enkel tekst, oppgaver til hvert kapittel og en fyldig samling av ekstraoppgaver til slutt i boken.


! Du kan også kjøpe Arbeidsbok & løsningsforslag som digitalt produkt som du laster ned.

Arbeidsbok til LR 1 

  • Løsningsplass til elevene er utarbeidet i regneark. 

  • Kontoene er foreløpig bare presentert i debet/kredit form. I løpet av våren vil det også komme en variant med en kolonne per konto (+/- i stedet for debet/kredit) for å spare plass. 

  • Arbeidsboken omfatter både kapitteloppgaver og ekstraoppgaver   


Løsningsforslag til LR 1

  • Komplette løsninger til både kapitteloppgaver og ekstraoppgaver utarbeidet i regneark. Foreløpig med kontoer i debet/kreditform. Kommer også i fortegnsform i løpet av våren.

Trykk her for å kjøpe digital arbeidsbok & løsningsforslagVåre regnskapsbøker

Kjøp bøkene her

298,-

Lær regnskap 1

Boken som gir deg en innføring i regnskapslære

Kjøp

298,-

Lær regnskap 2

Boken for viderekommende, som gir deg innsikt

Kjøp