• Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter
- et gjennomarbeidet kursopplegg for regnskapsmedarbeidere.

Bilagsmappe

Bilagsmappe

I bilagsmappa får elevene trent seg i å føre regnskapet med utgangspunkt i virkelige bilag. Bilagene strekker seg over de siste månedene i et år slik at elevene kan gjennomføre et årsoppgjør. De kan også lære seg å gjøre regnskapet klart for og registrere noen bilag i det nye året. Bilagsmappa er foreløpig ikke revidert. Det bør likevel være mulig å se bort fra svakhetene og oppnå et læringsutbytte etter hensikten. 


Her kan du kjøpe bilagsmappen